«ბიოსფერა»-ს კორპორატიული კულტურა განისაზღვრება კორპორაციის ღირებულებებით: ზრდის მუდმივი სურვილი, განვითარება, ბრწყინვალე და შთამაგონებელი ღონისძიებები, ასევე რეალური ცვლილებები, რომლის ნაწილი ჩვენც შეიძლება გავხდეთ.
ჩვენი კალენდარული წელი სავსეა ღონისძიებებით, რადგან ყველა მნიშვნელოვანი ახალი პროდუქტი აუცილებლად გადის თანამშრომლებისთვის პრეზენტაციის ეტაპს. სხვანაირად არც შეიძლება- ჩვენი გუნდი ხომ ბრენდის ელჩების პირველი ეშელონია!
ჩვენ მთელი ცხოვრება ფერებით სავსე ცხოვრება გვაქვს!